Aker Solutions

Kværner ASA ble etablert 2. februar 2011, endret navn til Kværner ASA 6. april og notert på Oslo Børs 8. juli samme år. Konsernet ble etablert etter en fisjon av Aker Solutions, hvor det hovedsakelig var «EPC-delen» (engineeringprocurement og construction) innen Aker Solutions som ble flyttet over i det nye konsernet. Kværner hadde ved børsnotering samme eiere som Aker Solutions, med den norske stat og Aker som hovedeiere gjennom holdingselskapet Aker Kværner Holding.

I juli 2020 ble det kunngjort at Kværner skal fusjonere med Aker Solutions.[1]

Kværners hovedkontor flyttet 10. desember 2012 fra Fornebu i Bærum kommune til Drammensveien 264 på Vækerø i Oslo kommune.[2] Den 29. juni 2015 flyttet hovedkontoret tilbake til Bærum, nå til Fornebuporten i Snarøyveien 20.[3] I Norge består Kværner hovedsakelig av Kværner Verdal og Kværner Stord. Konsernet har virksomhet i 13 land, blant annet i Norge, USA, Canada, Russland, Storbritannia, Kasakhstan, Australia og Kina.

Hovedproduktene er plattformdekk (på faste installasjoner, halvt nedsenkbare, FPSO’er, borerigger), oppstrøms og nedstrøms landanlegg og plattformunderstell i betong og stål.