brandasund lighthouse

Slåtterøy fyr ligg ytterst ved Fitjarøyane, Selbjørnsfjorden.
Fyrstasjonen ligg på øya Slåtterøy ved Brandsund.