BRANDASUND

Brandasund har lang historie som handels- og gjestgiversted og var tidligere ett av fire handelssteder i Fitjar kommune. Det fikk trolig navn etter handelsmannen Jacob Brandt som bodde her rundt 1660. Stedet var en velkjent havn for Hansaskip på vei til Bergen, og på Sjøfartsmuseet i Bergen finnes et hollandsk kart fra 1624 som viser Brandasund. I den store sildeperioden på 1700- og 1800-tallet blomstret Brandasund opp som et livskraftig sentrum. I 1860 fikk stedet en offentlig telegrafstasjon, og i 1897 ble det bygd en hermetikkfabrikk. Fiskeprodukt herfra var kjent for sin svært gode kvalitet. I dag er fabrikken serveringsstedet «Fabrikkloftet». Allerede i 1917 fikk øya sitt eget elektrisitetsverk. En demning ga vannkraft nok til turbinen som drev maskinene på hermetikkfabrikken, og det var nok elektrisitet til å gi lys i alle hus.

Den tette bybebyggelsen står i dag tilbake som minner om en annen tid. Det er lunt nede ved gjestebrygga, og i Landhandelen selges nystekte skillingsboller og kaffe, foruten dagligvarer, fiskeutstyr, diesel, bensin og båtutstyr. I det gamle naustet Ullverkstad og Steinsmie selges produkt av ull fra villsau og andre kunsthåndverk.