Märjamaa koolimaja

1690, 1692, 1693 – esimesed katsed hariduse andmisest Märjamaa kihelkonnas

1864 – Märjamaa vallakool

1913 – (10.oktoober) Märjamaa Kroonualgkool (Pärnu mnt 58)

1918 – Märjamaa Algkool (liideti kroonualgkool ja vene õigeusu kihelkonnakool)

1940 – uus koolimaja (Pärnu mnt 56)

1944 – Märjamaa Mittetäielik Keskkool

1946 – Märjamaa Keskkool

1967 – uus koolimaja (Tamme tee 1)

1974 – Ants Lauteri nimeline Märjamaa Keskkool

1996 – Märjamaa Gümnaasium

Juurdeehitused

2004 – kehalise kasvatuse maja

2006 – söökla, töö-ja tehnoloogia korpus