Ryvarden

Ryvarden har vært et seilingsmerke i over tusen år, helt siden den oppdagelsesreisende Floke Vilgerdson bygget en varde på neset i 869, «Floke-varden». I den islandske Landnámabók fortelles at han reiste varden þar er mætist Hordaland ok Rogaland. Denne varden ble brukt som grunnmur da fyret ble utvidet i 1861. Varden lå på det stedet der Floke blotet mens han lå i Mølstrevåg og ventet på vind.[1] Ifølge sagaen trollet han også kraft inn i tre ravner som viste ham veien over havet til Island,[2] derav hans tilnavn «Ravne-Floke». Vel ankommet Island tok han land i Vatnsfjörður, men landnåmet mislyktes. Floke rakk likevel å gi Island navn – etter drivisen nordfra.[3]

Tormod Torfæus skrev i Historia Norvegiæ (1711) at dette navnet ennå var i bruk, men at bøndene kalte stedet Ryevarden. Stedet ligger litt nord for den nåværende grensen mellom Hordaland og Rogaland. Første ledd i stedsnavnet forbindes med Ryfylke, som stammer fra det norrøne folkenavnet rygir (liksom Rügen trolig med betydningen «rugdyrkerne»). Men tolkningen er uviss, og navnet har også vært knyttet til «grenselinje».[4]

Det første fyret på Ryvarden kom i 1849. Den første fyrvokteren var Jon Simonsen Mølstre, til daglig også kalt Jo Berget. Han var kjøpmann i Mølstrevåg på midten av 1800-tallet og fyrvokter. Det ble bygget nytt fyr eller utvidet en rekke ganger frem til siste fyrmesterbolig fra 1958. Det ble i 1994 reist ny varde til minne om den gamle.[5]