Stord kommune

Stord er en bykommune i Hordaland. Også navn på øya Stord, hvis sørlige halvdel dekkes av Stord kommune, og den nordlige av Fitjar. Kommunen Stord omfatter et 144 km² stort areal på de bebodde øyene StordHuglo og Føyno. I tillegg kommer flere mindre øyer og holmer.

Navnet Stord kommer av norrønt, «den høgreiste».

Stord fikk bystatus i 1997 og er Norges største by med nynorsk som skriftspråk. Kommunestyrets vedtak er at hele kommunen har bystatus.[1] Stord er regionsenter for Sunnhordland, og nest største by i Hordaland.

Kommunesenteret heter Leirvik, som på folkemunne blir kalt «Vikjo». Her bor det ca. 14 000 innbyggere[2]. Sagvåg er nest største tettsted med ca. 3 500 innbyggere[2]. Stord kommune har et samlet innbyggertall på ca 19 000 innbyggere.[3] Største hovednæring er leverandørindustrien innen olje og gass – hovedsakelig feltutvikling men òg teknologiutvikling, drift, vedlikehold og modifikasjoner. KværnerWärtsilä og Apply Leirvik har samlet over 3000 ansatte.

Børtveit kraftverk ligger på Stord. Det gjør også Stord lufthavn, Sørstokken.